Vrácení a reklamace

Jak mohu vrátit, vyměnit nebo reklamovat zboží?

Něco vám nevyhovuje? Všechny informace k výměně, vrácení nebo reklamaci zboží nakoupeného v prodejně Rebel Dog či na e-shopu www.rebeldog.cz najdete na této stránce. 

Jak vrátit e-shopovou objednávku neboli ...
... jak odstoupit od kupní smlouvy?

Nakoupili jste v e-shopu, ale něco se vám nelíbí nebo nesedí? Nevadí!

Vraťte nám to zdarma a bez udání důvodu. Zboží zakoupené přes e-shop www.rebeldog.cz můžete vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů. Jedná se o Odstoupení od kupní smlouvy, která vzniká přijetím (akceptací) objednávky. Tuto variantu podrobně popisují naše Obchodní podmínky v odstavci 5. odstoupení od kupní smlouvy. Zde najdete zjednodušený obsah:

 • Od kupní smlouvy můžete odstoupit to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využít vzorový formulář, který najdete na stránce Ke stažení, který můžete zaslat buď doporučeně na adresu Rebel Dog, Pražská 179, 267 12  Loděnice, (převzetí potvrdí doručovatel) nebo e-mailem na obchod(a)rebeldog.cz (potrvzení o přijetí potvrdíme e-mailem). 
 • Zboží musí být vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
 • Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy na bankovní účet uvedený ve vzorovém formuláři kupujícím nebo dle dohody (po přijetí zboží).
 • Při odstoupení od kupní smlouvy má kupující povinnost zboží vrátit ve stavu, v jakém by ho vrátil, kdyby ho testoval v obchodě. V případě, že zboží není zasláno v popsaném stavu, bude zboží považováno za poškozené. Škody vzniklé na zboží budou kompenzovány snížením vrácené kupní ceny.
 • Pokud jste k nákupu dostali dárek, při odstoupení od kupní smlouvy jej máte povinnost vrátit. Pokud dárek nevrátíte spolu se zbožím, není naplněna podstata odstoupení od kupní smlouvy. V tomto případě vám bude vrácena kupní cena zboží, nikoliv náklady spojené s přepravou zboží (přepravné, balné, doběrečné apod.), pokud bylo účtováno.
 • Od kupní smlouvy nelze odstoupit v těchto případech (to vše dle občanského zákoníku):
  • pokud zboží bylo upraveno podle přání kupujícího
  • u zboží, které podléhá rychlé zkáze
  • u zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
  • u zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • I my máme právo kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.

Jak postupovat při odstoupení od kupní smlouvy

Nepoškozené (kompletní a čisté) zboží zašlete doporučeně (kurýrní službou, poštou) nebo přineste osobně spolu s dokladem o koupi a vyplněným formulářem pro "Odstoupení od kupní smlouvy" (najdete zde) na adresu: 

Rebel Dog, Pražská 179, Loděnice, 267 12 

Aby vrácené zboží mohlo udělat radost dalším rebelům, musí být jako nové, jinak musíme vracenou částku ponížit o slevu, kterou na vrácené zboží poskytneme dalším nakupujícím.

Peníze vám vrátíme na účet uvedený ve formuláři do 14 dnů po obdržení vráceného zboží.

Jak reklamovat zakoupené zboží?

Něco není v pořádku? Rádi se na to podíváme a napravíme! 

Pokud zakoupené zboží vykazuje vady, nespňuje vlastnosti, kterými bylo veřejně popsáno v době nákupu nebo se poškodilo, máte právo jej reklamovat. Podmínky reklamace popisují Obchodní podmínky v odstavci 7. práva z vadného plnění. Co je podstatné:

 • Řídíme se obecně platnými předpisy.
 • Odpovídáme za to, že námi prodávané zboží je v bezvadném stavu, má tedy očekávané vlastnosti, hodí se k účelu, ke kterému se běžně používá, má vlastnosti, které o něm večejně tvrdíme, a které o něm říká výrobce a není ho méně, než je uvedeno. :-)
 • POZOR, reklamace se nevztahuje na zboží:
  • prodané se slevou na vadu, pro kterou byla cena snížena
  • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním
  • na zboží prodané jako použité
 • Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. 
 • Reklamace musí být uplatněna nejpozději ve 24měsíční lhůtě, nevztahuje se na zboží, které má uvedeno minimální datum trvanlivosti nebo je prodáno za sníženou cenu z důvodu předem oznámené vady, se kterou ho spotřebitel vědomě zakoupil.
 • K reklamaci není možné zasílat zboží zakoupené u jiného prodejce nebo bez kupního dokladu (účtenka, faktura).

Jak postupovat při reklamaci

Vyplňte "Formulář pro uplatnění reklamace", který najdete zde a reklamované zboží nám spolu s dokladem o koupi a vyplněným formulářem zašlete doporučeně (kurýrní službou, poštou) nebo přineste osobně na adresu: 

Rebel Dog, Pražská 179, Loděnice, 267 12  

My vám do tří dnů od převzetí reklamovaného zboží potvrdíme, zda jsme zboží do reklamace přijali.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Po marném uplynutí lhůty může kupujícíc od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

Jak vyměnit zboží, které jsme zakoupili přes e-shop a nesedí?

Vybrali jste obleček, botičky nebo jiné zboží, kde jste netrefili velikost a potřebujete ho vyměnit?

S touto situací počítáme, a i když se snažíme popsat velikosti našich rebelských vychytávek co nejlépe, stane se, že to nesedí.

Pokud víte, podle vyzkoušeného zboží, za jakou velikost potřebujete zboží vyměnit, ověřte si jeho dostupnost na e-shopu, e-mailem nebo telefonicky (viz stránka Kontakt). Pokud je požadované zboží k dispozici, vyplňte "Formulář pro výměnu zboží", který najdete na stránce Ke stažení

Zboží k výměně zašlete nejpozději do 14 dnů od obdržení spolu s dokladem o koupi a vyplněným formulářem doporučeně (kurýrní službou, poštou) na adresu: 

Rebel Dog, Pražská 179, Loděnice, 267 12  

Zboží zaslané na výměnu musí být: 

 • zaslané ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží (pozdější výměny nebudou akceptovány)
 • zcela nepoškozené, čisté a kompletní
 • v původním obalu / s originální visačkou
 • pokud bude zboží k výměně poškozené, ponese známky opotřebení nebo nebude vráceno v prodejním obalu či s originální visačkou, nemusí být přijato nebo se dohodneme na snížení jeho hodnoty
 • stav zboží musí odpovídat stavu, v jakém byste ho vrátili, kdybyste ho zkoušeli v obchodě

V případě, že se cena vyměněných produktů liší, bude vám doplatek naúčtován. V případě přeplatku (vyměňujete za levnější zboží) se vám ozveme a navrhneme kompenzaci formou zboží v hodnotě přeplatku.

Vyměněné zboží vám bude zasláno na dobírku s naúčtováním poštovného.