Záruka

Lhůta, po kterou lze zboží reklamovat, se liší dle jeho charakteru. Záruka začíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím. V žádném případě tedy neplatí, že nárok na dvouletou záruku získáváte automaticky ke každému druhu zboží. Jak to tedy je?

Obecná délka záruční lhůty

Běžná délka záruční lhůty je 24měsíců a začíná běžet od okamžiku převzetí zboží kupujícím, přičemž ji nelze uplatňovat u zboží:

 • prodané se slevou na vadu, pro kterou byla cena snížena
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním
 • které je prodané jako použité
 • které má uvedeno datum exspirace nebo minimální dobu trvanlivosti

Záruční lhůta u zboží s doporučeným datem spotřeby 

Záruční doba v těchto případech trvá do data minimální trvanlivosti (doporučené datum spotřeby) uvedeného na obalu zboží. Jedná se především o krmiva, pamlsky, výživové doplňky, kosmetiku, antiparazitní přípravky apod.

Záruka se vztahuje na vady, ne na opotřebení

Záruční lhůta se ve všech případech vztahuje pouze na závady výrobku, nikoliv na jeho běžné opotřebení nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Myslete na to např. u výběru hraček nebo při reklamaci oblečků, botiček apod.

Záruční lhůta u oprav

Záruční lhůta u všech oprav je zákonem stanovena na 3 měsíce od převzetí opraveného zboží. U reklamovaného výrobku se záruční lhůta automaticky prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v opravě.

Záruka zaniká v následujících případech

 • při nedodržení podmínek pro odbornou montáž a/nebo instalaci nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží

Záruka se nevztahuje na

 • škody způsobené živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem
 • vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou
 • poškození způsobená zapojením do el. sítě neodpovídající příslušné ČSN

Jsme vstřícní a na vybrané kousky vám nabízíme záruku kvality

Hračky Orbee-Tuff®

Záruku spokojenosti na hračky Orbee-Tuff® lze uplatnit do 45 dnů ode dne, kdy spotřebitel produkt zakoupil, a to bez ohledu na plemeno psa. Záruka spokojenosti se nevztahuje na zboží zakoupené za sníženou cenu (např. v doprodeji). Záruka je platná pouze jednou na osobu. (Nelze tedy vracet a vyměňovat produkty opakovaně). Pokud v době 45 dnů od zakoupení dojde ke zničení či poškození míčku v rozsahu, který nedovoluje jeho další užívání, postupujte následovně:

 • Na stránce Ke stažení si stáhněte " Formulář uplatnění záruky spokojenosti hraček Orbee-Tuff".
 • Vyplněný formulář podepište a zašlete vložený do zásilky spolu s kupním dokladem a se zbožím, které posíláte k uplatnění záruky spokojenosti. 
 • Zašlete poškozenou hračku Orbee-Tuff® (na vlastní náklady) na adresu Rebel Dog, Pražská 179, 267 12  Loděnice.
 • Na základě posouzení míry poškození hračky a dle informací z reklamačního protokolu vám navrhneme alternativní produkt ze sortimentu Orbee-Tuff®, který je dle našich zkušeností nebo doporučení výrobce odolnější než reklamovaná hračka.
 • V případě, že nenajdeme vhodnou alternativní hračku, kterou budeme považovat za odolnější, bude vám vrácena celá kupní cena reklamovaného produktu.

Pokud dojde k opětovnému poškození vyměněné hračky, další (druhou) výměnu již neprovádíme.

Antistresové oblečky ThunderShirt

Výrobce ThunderWorks uvádí více než 85% spokojených zákazníků s výrobkem ThunderShirt, a proto nabízí vrácení peněz při zaslání nepoškozeného výrobku v originálním balení zpět do 45 dnů od zakoupení. 

Orbee-Tuff®