Záruka

Lhůta, po kterou lze zboží reklamovat, se liší dle jeho charakteru. Záruka začíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím. V žádném případě tedy neplatí, že nárok na dvouletou záruku získáváte automaticky ke každému druhu zboží.

Jsme vstřícní a na vybrané kousky vám nabízíme záruku kvality

Hračky Orbee-Tuff® s označením "5/5"

Hračky značky Planet Dog z Orbee-Tuff® materiálu jsou jedny z nejbytelnějších, ale zároveň nejpružnějších a nejpoddajnějších z hraček pro psy na světovém trhu. Proto výrobce dává 100% záruku kvality na hračky označené popisem na výrobku "Durability rating: 5 out of 5 chompers", v názvu zkracujeme na „5/5“. To znamená, že záruční doba je stanovena výrobcem na 1 měsíc od zakoupení a to i při rozkousání, což je běžně považováno za opotřebení užíváním. Pokud v době jednoho měsíce od zakoupení dojde ke zničení či poškození míčku, které nedovoluje jeho další užívání, postupujte následovně:

  • Zašlete poškozenou hračku Orbee-Tuff® (na vlastní náklady) na adresu Rebel Dog, Radlická 1177/65, 150 00 Praha 5, současně s vyplněným reklamačním protokolem pro hračky Orbee-Tuff®, který najdete na stránce Ke stažení.
  • Na základě posouzení míry poškození hračky a dle informací z reklamačního protokolu vám navrhneme alternativní produkt ze sortimentu Orbee-Tuff®, který je dle jeho zkušeností odolnější než reklamovaná hračka.
  • V případě, že nenajdeme vhodnou alternativní hračku, kterou budeme považovat za odolnější, bude vám vrácena celá kupní cena reklamovaného produktu.

Pokud dojde k opětovnému poškození vyměněné hračky, další (druhou) výměnu již neprovádíme a vracíme kupní cenu reklamovaného produktu.

Antistresové oblečky ThunderShirt

Výrobce ThunderWorks uvádí více než 85% spokojených zákazníků s výrobkem ThunderShirt, a proto nabízí vrácení peněz při zaslání nepoškozeného výrobku v originálním balení zpět do 45 dnů od zakoupení. 

Orbee-Tuff®

Obecná délka záruční lhůty

Běžná délka záruční lhůty je 24měsíců a začíná běžet od okamžiku převzetí zboží kupujícím, přičemž ji nelze uplatňovat u zboží:

- prodané se slevou na vadu, pro kterou byla cena snížena
- na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním
- na zboží prodané jako použité
- na zboží, které se rychle kazí

Záruční lhůta u zboží s doporučeným datem spotřeby 

Záruční doba v těchto případech trvá do data minimální trvanlivosti (doporučené datum spotřeby) uvedeného na obalu zboží. Jedná se především o krmiva, pamlsky, výživové doplňky, kosmetiku, antiparazitní přípravky apod.

Záruka se vztahuje na vady, ne na opotřebení

Záruční lhůta se ve všech případech vztahuje pouze na závady výrobku, nikoliv na jeho běžné opotřebení nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Myslete na to např. u výběru hraček nebo při reklamaci oblečků, botiček apod.

Záruční lhůta u oprav

Záruční lhůta u všech oprav je zákonem stanovena na 3 měsíce od převzetí opraveného zboží. U reklamovaného výrobku se záruční lhůta automaticky prodlužuje o dobu strávenou v opravě.

Záruka zaniká v následujících případech

  • při nedodržení podmínek pro odbornou montáž a/nebo instalaci nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží

Záruka se nevztahuje na

  • škody způsobené živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem
  • vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou
  • poškození způsobená zapojením do el. sítě neodpovídající příslušné ČSN