Co je torze žaludku?

Torze žaludku je akutně vznikající porucha polohy žaludku, která je život ohrožující stav. Správně se nazývá syndrom dilatace a torze žaludku. Samotné torzi, tedy otočení žaludku, předchází jeho dilatace, tedy roztažení (nafouknutí vzduchem). Spouštěcím mechanismem je spolykání velkého množství vzduchu, nejčastěji s potravou (více než 90 % případů torze vznikne večer nebo v noci krátce po nakrmení, pacienti, kteří přijedou až ráno, bývají těžko řešitelné stavy vzniklé již během noci).

Žaludek se nafoukne - dilatuje, a v důsledku změny velikosti žaludku a velkého množství vzduchu dojde k jeho otočení a zaškrcení vstupu a výstupu ze žaludku vč. okolních cév. Následkem dilatace a torze žaludku jsou závažné oběhové změny, kdy krev ze zadní části těla nemůže procházet přes roztažený žaludek zpět k srdci. Krev stagnuje v periferii a dojde k hypovolemickému šoku a smrti psa v důsledku oběhového selhání. Celý proces trvá většinou 3 - 12 hodin.

Rozhodující pro záchranu života je rychlost ošetření. Pokud se pes nafoukne, pokouší se zvracet a nemůže, je nervózní, nemůže si lehnout, stále chodí apod., neváhejte a ihned vyhledejte veterináře!

Torze žaludku

Jak torze žaludku vzniká?

Nejčastěji vzniká těsně po jídle. Zásadní roli hraje podle všech výzkumů množství spolykaného vzduchu při přijímání potravy. Pohyb po jídle v tom nehraje roli. Rizikové je především hltání při krmení. Nejčastěji psi tzv. nasávají suché granule a bez žvýkání je okamžitě polykají, vč. velkého množství vzduchu. Obdobně, pokud pes žere příliš rychle jakoukoliv potravu, polyká příliš mnoho vzduchu. U velkých plemen hraje roli i výška misky, při krmení ze země je množství spolykaného vzduchu větší než při krmení z vyvýšeného místa.

Jak vzniku torze předcházet?

Jsou dvě věci, které je třeba pro prevenci dodržet. Za prvé nenechat psa hltat potravu. U psů, kteří hltají, a zejména u krmení suchými granulemi, jednoznačně doporučuji tzv. zpomalovací misky, které brání hltání potravy. Umístění misky na vyvýšené místo, namáčení granulí, případně rozdělení krmné dávky na ranní a večerní porci také snižuje množství spolykaného vzduchu. Za druhé je třeba krmit psa tak, abychom ho měli ideálně další 3 hodiny na očích a odhalili tak včas případné nafouknutí žaludku. Nejhorším scénářem je nasypat velkému hltavému psovi večer granule do obyčejné misky na zemi a jít spát.

torze žaludku

Jak se torze řeší?

U pacientů s podezřením na dilataci a torzi jako první uděláme RTG snímek žaludku. Ihned po potvrzení diagnózy zavedeme pacientovi nitrožilní kanylu, aplikujeme velké množství infuzních roztoků, analgetika a sedativa. Dalším krokem je vypuštění vzduchu ze žaludku sondou zavedením přes dutinu ústní a jícen (v případě, že jde zatím jen o dilataci). Pokud sonda neprochází, žaludek je již otočen, a je třeba vzduch vypustit velkou jehlou skrz stěnu břišní. Ihned po stabilizaci krevního oběhu a vypuštění vzduchu z žaludku přistupujeme k operaci. Při operaci otočíme žaludek do normální pozice. V závažných případech, kdy je stěna žaludku poškozená nekrózou, je třeba resekce stěny žaludku. Nedílnou součástí operace je fixace žaludku ke stěně břišní - gastropexe. Stejně důležitou součástí léčby je pooperační péče, kdy pacient zůstává v hospitalizaci několik dní na infuzní terapii. Pacienta pomalu rozkrmujeme 24 hod po operaci.

Kterých plemen se nejčastěji týká?

Riziko vzniku torze žaludku je největší u velkých a obřích plemen, u středních plemen je riziko nízké a malá plemena tímto problémem v podstatě netrpí. Předpokládá se i zvýšení rizika u některých plemen a linií, kde určitě hraje roli anatomická stavba hltanu, žaludku, hloubka hrudníku atd. Záleží také na věku zvířete. Nejčastěji k torzi dochází u psů starších 5 let, ale výjimky existují.

Má smysl preventivní gastropexe a v jakém věku?

S doporučením tohoto zákroku preventivně to není jednoznačné. Zákrok je možné provádět až u dospělých psů, u štěňat nelze doporučit z důvodu růstu. Je také třeba zvážit skutečné riziko vzniku dilatace a torze u konkrétního psa, u většiny psů se uvádí riziko vzniku torze během života do deseti procent, logicky tedy u devadesáti procent bude takový zákrok zcela zbytečný. Proto se běžně přišití žaludku, tzv. gastropexe provádí hlavně u psů, kde již dilatace nebo i dilatace s torzí vznikla, jako součást operace torze žaludku.

Autor článku MVDr. Lukáš Duchek