Co je to mutace genu MDR1?

Nejdřív si vysvětlíme, co gen MDR1 vlastně je. MDR1 (Multidrug Resistance Protein) je gen, který kóduje bílkovinu jménem P-glykoprotein. Ta zajišťuje odvádění léčiv z mozkomíšní tekutiny, tedy z mozku do krve. Mutace blokuje tvorbu P-glykoproteinu a podané léčivo se v mozku hromadí až do toxických úrovní. Dominantní gen MDR1 je dědičný. Pokud ani jeden z rodičů nemá mutovaný gen MDR1, pak mutace na potomka nepřechází.

Co mutace MDR1 způsobuje a jak se projevuje

V praxi tato vada způsobuje přecitlivělost až neurotoxický účinek některých léků a to zejména antiparazitik. Podání těchto léků je pro psy s mutací genu MDR1 smrtelně nebezpečné.

Nevhodné látky působí neurotoxicky a vyvolají neurologické potíže, jako jsou poruchy koordinace, pohybu, chvění, zvracení, dezorientace, ochrnutí a následně smrt. Pokud u psa dojde k reakci, stav nelze léčit, jedná se o otravu neurotoxinem. Příznaky lze pouze zmírnit, ale výsledek je velmi nejistý a závisí na velikosti zvířete a množství požité látky.

Jaká plemena trpí mutací genu MDR1?

Nejčastěji se s mutací MDR1 spojují kolie a její příbuzní, ale obecně jsou postižena pastevecká plemena, včetně jejich kříženců. Níže je uveden seznam plemen, která často trpí mutací MDR1 a procentuální výskyt v populaci (dle studie Washington State University). 

 • Kolie (až 70% populace)
 • Dlouhosrstý vipet (65%)
 • Australský ovčák (50%)
 • Miniaturní australský ovčák (50%)
 • McNab ovčák (30%)
 • Silken Windhound (30%)
 • Anglický ovčácký pes (15%)
 • Šeltie (15%)
 • Německý ovčák (10%)
 • Border kolie (5%)
 • Starý anglický ovčák (5%)
 • Bobtail (5%)
 • Bílí švýcarští ovčáci a další plemena
 • Kříženci výše zmíněných plemen

Má se za to, že vada se rozšířila z jediného psa, který žil ve Velké Británii kolem roku 1800. 

Obrázek kolie v přírodě

Jaké léky jsou nebezpečné?

Existuje mnoho účinných látek, které jsou nebezpečné pro psy s mutací MDR1 genu. Níže je uveden seznam těchto látek vč. příkladu léků s jejím obsahem, které se nesmí podávat psům s mutací genu MDR1 nebo rizikovým plemenům s neznámým stavem MDR1 genu. Ideální je vyšetřit psa rizikového plemene genetickým testem viz níže.

Antiparazitika:

 • Milbemycin – Milbemax tablety
 • Moxidectin – Advocate spot-on
 • Selamectin – Stronghold spot-on
 • Ivermektin – např. Ivomec, Biomec
 • Emodepsid - Profender
 • Doramectin – např. Dectomax

Analgetika, sedativa:

 • Acepromazine – Tranquigel gel
 • Butorphanol – Nalgosed, Torbugesic, Alvegesic, Butomidil

Cytostatika, antibiotika:

 • VincristineVinblastine
 • Paclitaxel, Doxorubicin
 • ErythromycinActinomycin D a další

Lidské léky:

 • Loperamide – Imodium tablety/tobolky
 • Apomorphine - Decepton
 • Ondansetronum – Ondansetron Kabi

Katalyzátorem prvního testování MDR1 byl Ivermektin (u nás známý jako Ivomec). Většina farmářských psů jsou pastevecká plemena, veterináři jim podávali injekční ivermektinu proti parazitům, protože byli velmi náchylní k nakažení. Když se vyskytlo větší množství psů s neurologickou reakcí, začala se hledat příčina.

Pozor u psů v kontaktu s hospodářskými zvířaty

Pokud je váš pes pohybuje v blízkosti koní nebo hospodářských zvířat, dejte pozor, aby po odčervení neolizoval sliny odčervených zvířat, nepožíral žádné výkaly, ani se nedostal do kontaktu se zbytky léků. Výkaly obsahují zbytky léčiv a jejich pozření může být pro psa s mutací MDR1 smrtelně nebezpečné.

Testování mutace

Jedinou možností, jak zjistit, zda je váš pes v riziku, je testování. Jedná se o genetický test prováděný z krve nebo ze slin, který lze provést v jakémkoliv věku (kromě kojených štěňat) a je platný po celý život psa. Na test se můžete se objednat např. do naší partnerské veterinární nemocnice VETCENTRUM Duchek, kde vám udělají odběr, který odešlou do laboratoře k vyšetření. Cena testu je cca 1500 Kč. Vyšetření pak přinese jeden ze tří možných výsledků, kdy N = negativní a P= positivní:

 • N/N - nemají mutaci genu MDR1 a ani nejsou jeho nositeli. Tito psi by neměli vykazovat známky přecitlivělosti vůči uvedeným lékům.
 • P/P - mají homozygotní mutaci genu MDR1 a budou ji přenášet na své potomky. Tito psi mohou vykazovat neurologické příznaky vedoucí až k úhynu.
 • N/P - jsou nositeli heterozygotní mutace genu a mohou ji přenášet na své potomky. Mohou vykazovat citlivost a jsou tedy ohroženi vznikem neurotoxické reakce po podání uvedených léků.

Pozor na výsledky vyšetření s označením +/+ a -/-, kde dávejte pozor na legendu k uvedeným značkám, tedy zda + znamená pozitivní (mutace přítomná) nebo naopak Normal, tedy bez mutace. Mezinárodní systém v tomto označování není jednotný!

Informace o genu MDR1 pro vás může být důležitá nejen z hlediska zdraví vašeho psa, ale také pokud plánujete štěňata. 

 

Zdroj: Wikipedia, Genomia